Afspraak is afspraak, toch?

Heeft u een miskoop gedaan via Marktplaats? In casu verkocht verkoper zijn quad via marktplaats onder advertentietitel: “Te koop Quad met kapotte koppeling”. Verkoper had de koper gemeld dat de koppeling niet goed functioneerde en dat deze gerepareerd moest worden, maar dat was volgens de koper geen probleem en kocht de quad met een kapotte koppeling. Na enkele dagen ontving de verkoper een telefoontje van de koper dat de quad niet goed was. De koper wilde een bedrag van € 400,00 op de verkoper verhalen i.v.m. de kosten van de reparatie van de koppeling. Is dit mogelijk?

Een marktplaats is een plek waar aanbod en aanvaarding samen komen. Tegenwoordig zijn de virtuele marktplaatsen  als Marktplaats.nlSpeurders.nl en 2dehands.nl  erg populair. We nemen marktplaats.nl als voorbeeld. Dit platform wordt veel bezocht en er worden dagelijks zo’n 70.000 advertenties geplaatst. Bedrijven en vooral particulieren maken gebruik van dit platform om goederen te kopen en verkopen. Dit wordt gedaan door het plaatsen van en reageren op advertenties. Maar wanneer is er een overeenkomst tot stand gekomen? Is er dan nog recht op ontbinding voor de koper of verkoper? En zijn er nog andere zaken die meespelen?

Koopovereenkomst?

Voor totstandkoming van een overeenkomst geldt dat er sprake moet zijn van aanbod en aanvaarding. Een advertentie door de verkoper op marktplaats is nog geen aanbod, maar een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Op het moment dat een koper het product wil kopen en  een bericht stuurt met een bod, is er sprake van een aanbod welke door de verkoper kan worden aanvaard. Na aanvaarding door de verkoper van het bod van de koper is er een koopovereenkomst tot stand gekomen.

Hoger bod van een derde?

Het komt vaak voor dat er nadat er een overeenkomst tot stand is gekomen, een hoger bod van een derde roet in het eten gooit. Achteraf gezien gaat de verkoper natuurlijk liever akkoord met dit hogere bod van de derde. Maar juridisch gezien zou dat resulteren in een tekortkoming in de nakoming van de verkoper ten opzichte van de koper. Indien het product al bij de derde is geleverd, is er geen nakoming meer mogelijk voor de verkoper. De koper kan nu zelfs schadevergoeding eisen.

Ontbinding

Er van uitgaande dat je als particulier met een particulier een koopovereenkomst via marktplaats sluit, geldt het beginsel “garantie tot aan de deur”. Met andere woorden, er is geen ontbinding meer mogelijk zodra de koopovereenkomst gesloten is. Je hebt als koper een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat je als koper zelf moet controleren of het product werkt zoals vermeld in de advertentie en/of het product eruit ziet zoals in de advertentie vermeld. Heb je dit verzaakt? Dan heb je pech.

In casu is het voor koper dan ook niet mogelijk om € 400,00 te verhalen op de verkoper aangezien deze heeft aangegeven dat de koppeling kapot is. Koper was hiervan dus op de hoogte op het moment dat hij de quad kocht. Verkoper heeft koper voldoende en meerdere keren op verschillende manieren geïnformeerd en hiermee voldaan aan zijn informatieplicht.

Toch heeft de wetgever hierop twee uitzonderingen gemaakt. Er is wel mogelijkheid om de overeenkomst achteraf te vernietigen als er sprake is van bedrog of dwaling. Je moet als koper dan wel kunnen bewijzen dat hiervan sprake is. Bij bedrog heeft de verkoper willens en wetens de koper in dwaling gebracht. En bij dwaling is er sprake van een onjuiste voorstelling van zaken. Er is hier echter wel vereist dat de verkoper wist van het gebrek.

Wanneer je als consument iets koopt via marktplaats van een bedrijf geniet je van meer bescherming (consumentenkoop). De koop valt dan namelijk onder het consumentenrecht. Er geldt dan de wettelijke bedenktijd van koop op afstand: 14 dagen. De consument kan binnen die termijn zonder opgaaf van redenen ontbinden. Daarnaast geldt dat het product van het bedrijf als verkoper aan het conformiteitsbeginsel moet voldoen. Dit beginsel houdt in dat het product de overeenkomst moet beantwoorden. Maar als consument moet je niet te lang wachten met actie ondernemen. In principe heeft hij vanaf het ontdekken van een gebrek twee maanden de tijd om de verkoper van zijn klacht op de hoogte te brengen. Ook geldt voor de verkoper dat hij zijn consumenten dient te informeren over de rechten die ze hebben.

Wanneer je als consument problemen ondervindt bij koop op afstand, en je belang is groot genoeg? Neem dan gerust contact op!