De valkuilen van de spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

De spoedwet die het mogelijk maakt om tijdelijke huurovereenkomsten voor woningen tijdens de coronacrisis tijdelijk te verlengen, blijkt niet zonder valkuilen te zijn. De wet biedt bijvoorbeeld geen bescherming voor specifieke doelgroepen en zijn de termijnen voor weigering zeer kort. De ‘Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’ is per 25 april 2020 in werking getreden. Deze Lees meer overDe valkuilen van de spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten[…]

Deurwaarders: geduld schuldeisers raakt op

In het kort Veel schuldeisers waren de laatste maanden coulant met het innen van openstaande rekeningen in verband met corona. De beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders merkt nu dat vooral het mkb zijn rekeningen nu wel wil gaan innen. Deurwaarders hopen bovendien op een spoedige noodwet om hun huisbezoeken tijdelijk anders te mogen doen zolang de coronamaatregelen Lees meer overDeurwaarders: geduld schuldeisers raakt op[…]

Bevrijdingsdag is een explootvrije dag

Artikel 64 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt dat een gerechtsdeurwaarder geen exploot mag uitbrengen tussen acht uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends. Ook mag geen exploot worden uitgebracht op een zondag of op een algemeen erkende feestdag. In de Algemene termijnenwet is opgenomen dat de volgende dagen worden aangemerkt als algemeen Lees meer overBevrijdingsdag is een explootvrije dag[…]

Deurwaarders mogen tijdelijk stukken afgeven via brievenbus

Gerechtsdeurwaarders mogen gedurende de coronacrisis hun stukken afgeven door deze in iemands brievenbus te doen, zonder dat het ten koste gaat van de rechtsgeldigheid van deze stukken. De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming ingestemd met deze maatregel die via een spoedwet wordt ingevoerd. Deurwaarders hoeven niet steeds eerst aan te bellen Lees meer overDeurwaarders mogen tijdelijk stukken afgeven via brievenbus[…]

Veroordeling voor expres hoesten en spugen tijdens coronacrisis

De rechtbank Midden-Nederland heeft vandaag tijdens snelrechtzittingen verschillende mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen, oplopend tot 6 maanden. De meeste verdachten maakten zich schuldig aan strafbare feiten zoals winkeldiefstallen. Tijdens hun aanhouding beledigden en bespuugden ze politieagenten. Daarbij zeiden de meesten dat ze hen zouden besmetten met corona. ‘Ik ga jullie besmetten’ Een 35-jarige man uit Maarssen Lees meer overVeroordeling voor expres hoesten en spugen tijdens coronacrisis[…]

Dekker: Ook beslagvrije voet voor bankrekening

Als iemand zijn schulden niet betaalt, mag een schuldeiser maatregelen nemen om zijn geld terug te krijgen, maar mensen met schulden moeten niet onder het bestaansminimum terechtkomen. Zij moeten geld overhouden om van te leven. Daarom wordt straks bij een beslag op hun bankrekening een deel van het tegoed vrijgehouden. Bij beslag op loon of Lees meer overDekker: Ook beslagvrije voet voor bankrekening[…]

WIJ ZIJN VERHUISD!

Per vandaag is ons nieuwe adres: Gerard Hollinkstraat 3 A 7575 BB Oldenzaal Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 085 023 9898. Uiteraard bent u ook op het nieuwe adres van harte welkom en staat de koffie klaar! Met vriendelijke groet, Weersink Incasso