Verkoop buiten verkoopruimte

Je kent het wel, de onverwachte benadering op straat of aan je voordeur, de soms wat opdringerige verkopers, die moeten verkopen en scoren.  Hun mooie babbel en vasthoudendheid zorgen ervoor dat je haast geen nee meer kunt zeggen.

De meeste mensen weten niet dat je als consument extra wordt beschermd bij het sluiten van een overeenkomst buiten verkoopruimte. Het is hier voor van belang om te weten wanneer er sprake is van verkoop buiten verkoopruimte en hoe je als verkoper moet voldoen aan je informatieverplichtingen.

Wat valt onder verkoop buiten verkoopruimte?

Denk aan de volgende situaties:

 • Door een handelaar georganiseerde excursies met als doel promotie/verkoop van goederen of diensten aan consumenten.
 • De ‘klassieke’ deur- of straatverkoop
 • Consumenten aanspreken op straat voor een aanbieding of verkoop ‘onmiddellijk’ online of in de winkel.

De bedoeling van de wetgever (afd. 6.5.2B boek 7 Burgerlijk Wetboek) is het beschermen van een consument op het moment dat hij benaderd wordt en het niet verwacht. De verkoper heeft een plicht om de koper te informeren over belangrijke zaken als bedrijf, levering, garantie en betaling. De koper kan zo, voordat hij aan de koop gebonden is, een weloverwogen keuze kan maken.

Overeenkomsten onder de 50 euro vallen niet onder de bescherming. Ook aankopen op een beurs of marktkraam niet, dit zijn plekken waar een ondernemer normaal gesproken handelt. Daarnaast vallen gokactiviteiten, financiële diensten, pakketreizen en passagiersvervoersdiensten niet onder de verkoop buiten verkoopruimte.

 Voldoen aan informatieplicht

De verkoper dient informatie te verstrekken in duidelijke en begrijpelijke taal. In principe schriftelijk, maar als de consument ermee toestemt, mag dit ook per e-mail gebeuren.

Bedenktijd

Een van de dingen waar een consument die iets koopt buiten verkoopruimte op gewezen moet worden, is het ontbindingsrecht. Binnen veertien dagen kan de overeenkomst ongedaan gemaakt worden door de koper. De consument hoeft dan geen reden op te geven van het gebruik van zijn herroepingsrecht. Indien de verkoper onjuiste of onvolledige informatie omtrent dit herroepingsrecht verstrekt, wordt de bedenktijd verlengd met ten hoogste 12 maanden.

Uitzonderingen op het ontbindingsrecht

 • Overeenkomsten waarbij de prijs afhankelijk is van schommelingen op financiële markten
 • Overeenkomsten over dringend herstel of onderhoud
 • Openbare veiling
 • Overeenkomsten tot dienstverlening, waarbij de volledige prestatie is verricht binnen de ontbindingstermijn en de consument uitdrukkelijk toestemming heeft verleend voor nakoming en afstand van zijn ontbindingsrecht.
 • Toeristische en recreatieve diensten (autoverhuur/catering/reservering vakantiehuizen/hotelkamer,enz).
 • Bepaalde typen consumentenkoop:
  • Volgens opgave van de consument vervaardigde zaak (Op maat gemaakte zaken, samengesteld fotoboek)
  • Vanwege hygiëne of gezondheidsredenen
  • Koop van losse kranten, tijdschriften of boeken
 • Digitale inhoud downloaden (hierbij wordt toestemming verleend om niet gebruik te maken van ontbindingsrecht).

Wilt u meer informatie over de verkoop buiten de verkoopruimte? Neem dan contact met ons op.

Bron:
– Rechtsorde – ‘ACM geeft duidelijkheid over regels verkoop buiten verkoopruimte’
– Raoul van de Laak, ‘Wanneer is sprake van een verkoop buiten verkoopruimte?’, 21-06-2017, www.ictrecht.nl.