25 april 2017

Debiteurenbeheer

Weersink Incasso biedt een totaaloplossing voor uw debiteurenbeheer. Indien nodig wordt u geadviseerd over de stappen die u zelf kunt ondernemen. Leidt dat desondanks niet tot het gewenste resultaat, neemt u dan contact op.

Debiteurenbeheer behelst het actief beheren van de debiteurenportefeuille van de opdrachtgever door ons. Wij zullen al het mogelijke doen om het uitstaande vermogen van de opdrachtgever zo veel mogelijk te reduceren.

De opdrachtgever heeft uiteraard  inspraak in de werkwijze van ons ten aanzien van de behandeling van de door de opdrachtgever uitbestede debiteurenportefeuille waar het gaat om aard, frequentie en uiting van debiteurenbeheeractiviteiten.

In overleg met u wordt het debiteurenbeheer door ons overgenomen dat geheel op uw wensen is afgestemd. Leidt dat desondanks niet tot het gewenste resultaat, dan wordt in overleg met u het incassotraject bepaald.