Wetsvoorstel: Betaaltermijn van grootbedrijf aan mkb van 60 naar 30 dagen

Grote bedrijven moeten de rekeningen van hun mkb-leveranciers sneller gaan betalen: niet meer binnen 60, maar binnen 30 dagen. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) werkt samen met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan een wetswijziging om de betaaltermijn van een grootbedrijf aan het mkb te halveren. Dit is één van de uitkomsten van de Lees meer overWetsvoorstel: Betaaltermijn van grootbedrijf aan mkb van 60 naar 30 dagen[…]

Ontruimingen

Per 1 juni a.s. worden weer vonnissen verwacht met veroordeling tot ontbinding en ontruiming. Medio maart werd geadviseerd om ontruimingen zoveel mogelijk op te schorten. De rechtspraak gaf aan die maatschappelijke wens ook invulling door (tijdelijk) geen ontbinding en ontruiming uit te spreken. Die richtlijn wordt door de rechtspraak per 1 juni a.s. weer ingetrokken, Lees meer overOntruimingen[…]

De valkuilen van de spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

De spoedwet die het mogelijk maakt om tijdelijke huurovereenkomsten voor woningen tijdens de coronacrisis tijdelijk te verlengen, blijkt niet zonder valkuilen te zijn. De wet biedt bijvoorbeeld geen bescherming voor specifieke doelgroepen en zijn de termijnen voor weigering zeer kort. De ‘Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’ is per 25 april 2020 in werking getreden. Deze Lees meer overDe valkuilen van de spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten[…]

Deurwaarders: geduld schuldeisers raakt op

In het kort Veel schuldeisers waren de laatste maanden coulant met het innen van openstaande rekeningen in verband met corona. De beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders merkt nu dat vooral het mkb zijn rekeningen nu wel wil gaan innen. Deurwaarders hopen bovendien op een spoedige noodwet om hun huisbezoeken tijdelijk anders te mogen doen zolang de coronamaatregelen Lees meer overDeurwaarders: geduld schuldeisers raakt op[…]

Bevrijdingsdag is een explootvrije dag

Artikel 64 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt dat een gerechtsdeurwaarder geen exploot mag uitbrengen tussen acht uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends. Ook mag geen exploot worden uitgebracht op een zondag of op een algemeen erkende feestdag. In de Algemene termijnenwet is opgenomen dat de volgende dagen worden aangemerkt als algemeen Lees meer overBevrijdingsdag is een explootvrije dag[…]

Deurwaarders mogen tijdelijk stukken afgeven via brievenbus

Gerechtsdeurwaarders mogen gedurende de coronacrisis hun stukken afgeven door deze in iemands brievenbus te doen, zonder dat het ten koste gaat van de rechtsgeldigheid van deze stukken. De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming ingestemd met deze maatregel die via een spoedwet wordt ingevoerd. Deurwaarders hoeven niet steeds eerst aan te bellen Lees meer overDeurwaarders mogen tijdelijk stukken afgeven via brievenbus[…]

Veroordeling voor expres hoesten en spugen tijdens coronacrisis

De rechtbank Midden-Nederland heeft vandaag tijdens snelrechtzittingen verschillende mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen, oplopend tot 6 maanden. De meeste verdachten maakten zich schuldig aan strafbare feiten zoals winkeldiefstallen. Tijdens hun aanhouding beledigden en bespuugden ze politieagenten. Daarbij zeiden de meesten dat ze hen zouden besmetten met corona. ‘Ik ga jullie besmetten’ Een 35-jarige man uit Maarssen Lees meer overVeroordeling voor expres hoesten en spugen tijdens coronacrisis[…]