25 april 2017

Verweer indienen

Het kan voorkomen dat u van mening bent dat de sommatie die u van ons heeft ontvangen uw inziens onjuist is. Klopt het vermelde bedrag niet? Heeft u al betaald? Of zijn er wellicht andere redenen waarom u (nog) niet wilt betalen?

Om kostenverhogende maatregelen, zoals bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure, te voorkomen is het in deze gevallen van belang dat u dit zo snel mogelijk aan ons kenbaar maakt.

U kunt per mail op info@weersinkincasso.nl uw onderbouwde bezwaar aan ons kenbaar maken. Wij zullen uw bezwaar in behandeling nemen en dit aan onze opdrachtgever voorleggen en bespreken om vervolgens de uitkomst hiervan weer met u te bespreken.