25 april 2017

Incasso

Incasseren is maatwerk leveren!

Weersink Incasso streeft naar een zo kort mogelijke looptijd en een zo hoog mogelijk scoringspercentage. Naast het verzenden van sommaties en het telefonisch benaderen wordt de debiteur, indien nodig, bezocht. Uit onderzoek is gebleken dat een huisbezoek in de meeste gevallen nog betaling oplevert dan wel een betalingsregeling. Ervaring leert dat persoonlijke benadering in de meeste gevallen het beste resultaat oplevert. Hiermee wordt voorkomen dat er gerechtelijke procedures moeten plaatsvinden.

Indien u een vordering uit handen wenst te geven dient u de onbetaald gebleven facturen aan ons op te sturen, samen met alle andere relevante informatie. Bijvoorbeeld de Algemene Voorwaarden die u hanteert, of afspraken die u met uw klant, de debiteur, heeft gemaakt. Ook als u bekend bent met verweer en tegenargumenten van de debiteur vernemen wij dat graag.

Indien de vordering niet in het incassotraject geïncasseerd kan worden wordt in overleg met u de gerechtelijke procedure opgestart. De gerechtelijke procedure wordt door één van onze juristen voor u gevoerd.