25 april 2017

Executie van titels

De rechter heeft uitspraak gedaan. Uw debiteur moet de openstaande vordering betalen. Aan de hand van de uitspraak wordt het traject voortgezet. De titel wordt geëxecuteerd. Onder titels wordt onder andere verstaan vonnissen, beschikkingen, dwangbevelen en notariële aktes. Executeren is een vakterm die betekent: uitvoeren wat in de titel staat.

Door onze korte lijnen met Weersink De Jonge Deurwaarders en Juristen wordt er vlot een dagvaarding uitgebracht en wordt na uitspraak van de rechter zo snel mogelijk overgegaan tot betekenen en ‘uitwinnen’ van het vonnis. Dat is wel zorgeloos voor u, want wij regelen dit.

Dankzij de expertise van Weersink De Jonge Deurwaarders en Juristen weten wij dat het tonen van een vonnis meestal voldoende is om uw klant te laten betalen. Blijft betaling dan nog uit dan kan het vonnis zo snel mogelijk geëxecuteerd worden. Dat betekent dat wordt overgegaan tot beslaglegging op bankrekeningen, loon, uitkering of (on)roerende zaken. Zo gaat er geen kostbare tijd verloren.

Weersink De Jonge Deurwaarders en Juristen is lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.