25 april 2017

Executie van titels

De rechter heeft uitspraak gedaan. Uw debiteur moet de openstaande vordering betalen. Aan de hand van de uitspraak wordt het traject voortgezet. De titel wordt geëxecuteerd. Onder titels wordt onder andere verstaan vonnissen, beschikkingen, dwangbevelen en notariële aktes. Executeren is een vakterm die betekent: uitvoeren wat in de titel staat.

Weersink Incasso zal wederom trachten de vordering voor u te incasseren en dit indien nodig in samenwerking met een gerechtsdeurwaarder. De middelen die de gerechtsdeurwaarder daartoe voor u inzet zijn o.a. beslag op loon, bankrekening, inboedel of woning.

Door opgebouwde contacten schakelt Weersink Incasso hiervoor voor u de gerechtsdeurwaarder in en onderhoud voor u de contacten.