25 april 2017

Sommatie ontvangen

Heeft u een sommatie van Weersink Incasso ontvangen? Dan heeft u, ondanks betalingsherinneringen, een rekening nog niet betaald. Wij zijn ingeschakeld om het openstaande bedrag bij u te innen. Dit is misschien een vervelende situatie, maar om kostenverhogende maatregelen te voorkomen is het wel van belang dat u de rekening zo spoedig mogelijk betaald.

Betalingen kunt u verrichten op rekeningnummer NL44INGB0005984128 t.n.v. Weersink Incasso o.v.v. het dossiernummer.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Klik hier voor onze contactgegevens.