Griffierechten 2022

Griffierecht bij kantonzaken

Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen aan de rechtbank. Bij een kantonzaak betaalt alleen degene die het proces start (eiser of verzoeker) griffierecht. De partij die zich verdedigt (gedaagde of verweerder) betaalt geen griffierechten.

Tarieven 2022

De tarieven 2022 gelden voor:

  • dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2022 plaatsvindt.
  • verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2022.
Dagvaardingszaken of verzoekschriftenGriffierecht niet-natuurlijke personen 1Griffierecht natuurlijke personen 2 Griffierecht onvermogenden
Zaken met een vordering of een verzoek vanonbepaalde waarde3 ofeen waarde van niet meer dan € 500€ 128€ 86€ 86
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 500 en niet meer dan € 1.500€ 322€ 214€ 86
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 1.500 en niet meer dan € 2.500€ 365€ 244€ 86
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 2.500 en niet meer dan € 5.000€ 487€ 244€ 86
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 5.000 en niet meer dan € 12.500€ 514€ 244€ 86
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 12.500€ 1.384€ 693€ 86
Aktes€ 134€ 134€ 134
Verzetschrift Wet Mulder€ 128€ 86€ 86
  • Over griffierecht is geen btw verschuldigd (vrijgesteld van btw).
  • De officiële tabel met griffierechten volgt zodra deze gepubliceerd zijn op overheid.nl.

Bijvoorbeeld een vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of een rechtspersoon.
Bijvoorbeeld een particulier of eenmanszaak.
Van onbepaalde waarde is sprake als het verzoek of de vordering niet in geld uit te drukken is. Bijvoorbeeld een verzoek waarin u de rechter vraagt iemand onder bewind te stellen. Of een vordering waarin u eist dat de tegenpartij iets doet of ergens mee stopt.

Bron: https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/paginas/griffierecht-kanton.aspx

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *