Uw opdrachtgever is failliet? Wat nu?

Wat als er een bedrijf failliet is gegaan waar u zelf nog geld van krijgt omdat een factuur onbetaald is gebleven? Zijn er opties om eventueel toch nog gelden te ontvangen?

Als één van u opdrachtgevers in staat van faillissement verkeerd ziet u in de meeste gevallen de verschuldigde gelden niet meer terug. Toch zijn er een aantal opties die de schade misschien kunnen beperken. De meest voorkomende zullen wij hieronder vermelden:

Eigendomsvoorbehoud

Een eigendomsvoorbehoud houdt in dat verkochte zaken onder voorbehoud van eigendom worden geleverd. Bij een eigendomsvoorbehoud gaat het eigendom van de goederen dus niet over door levering, maar pas op het moment dat de koopprijs wordt voldaan. Gewoonlijk wordt het eigendomsvoorbehoud als onderdeel van de overeenkomst in de algemene voorwaarden van de leverancier opgenomen. Een eigendomsvoorbehoud blijft ook na het faillissement van de koper van kracht. Heeft u dus een eigendomsvoorbehoud in uw algemene voorwaarden staan dan kunt u zich daar bij de curator op beroepen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het eigendomsvoorbehoud op de juiste manier is bedongen, de goederen niet zijn doorverkocht of vermengd met goederen van anderen. Ingeval van vermenging is namelijk niet meer te herleiden welke verkoper welke goederen heeft geleverd. U doet er daarom verstandig aan om uw goederen te voorzien van identificatienummers en op een duidelijk herkenbare manier te verpakken zodat duidelijk is welke de goederen precies door u zijn geleverd. Staan uw goederen nog duidelijk herkenbaar bij de failliet? De curator moet u dan in de gelegenheid stellen om de goederen terug te halen.

Retentierecht

Een andere manier om (alsnog) betaling af te dwingen is het recht van retentie. Dit kan in de gevallen u nog goederen van de failliet in uw bezit hebt. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat u zijn auto ter reparatie in uw garage heeft staan. Het retentierecht is vooral heel praktisch: als jij niet betaalt, dan geef ik je spullen niet af. Ook dit recht kunt u in een faillissement tegen de curator uitoefenen. De Faillissementswet geeft de curator hiervoor twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat de curator de openstaande factuur “gewoon” betaalt. Na betaling dient u de goederen of zaken aan de curator af te geven. De curator heeft echter ook de mogelijkheid het retentierecht te doorbreken en kan de goederen opeisen en verkopen. Wel betekent dit dat de curator van de verkoopopbrengst in principe uw openstaande vordering eerst moet betalen. Uw rang in het faillissement wordt dan hoger dan de andere concurrente schuldeisers.

Win andere zekerheden uit

Heeft u andere zekerheden verstrekt voor de nakoming van de verplichtingen van de failliet? Te denken valt aan persoonlijke zekerheden (hoofdelijkheidsverklaring, borgstelling) en zakelijke zekerheden (pandrecht, hypotheek). Neem contact op met de curator en win deze uit.

Verreken uw vordering met een schuld

Als u nog moet betalen aan de failliet, dan kunt u die schuld waarschijnlijk verrekenen met de vordering die u op de failliet hebt. Doe hiervan mededeling aan de curator. De mogelijkheden van verrekening in een faillissementssituatie zijn namelijk ruimer dan buiten faillissement.

Vordering ter verificatie indienen in het faillissement

Dien altijd uw vordering in in het faillissement. Dit doet u door de curator een kopie van uw openstaande facturen te sturen met het verzoek u op de crediteurenlijst te plaatsen. Ondanks dat faillissementen in veel gevallen worden beëindigd wegens gebrek aan baten en/of er geen uitkering plaatsvind aan de (concurrente) crediteuren bestaat er altijd de mogelijkheid dat u toch nog een (kleine) uitkering ontvangt.

Vraag de btw terug

Als u btw hebt gefactureerd, dan kunt u deze bij de Belastingdienst terugvragen zodra duidelijk wordt dat u de vordering (geheel of gedeeltelijk) kunt afschrijven.

Wilt u hulp of advies voor bovengenoemde opties? Neem dat gerust vrijblijvend contact met ons op.

Aanmelding wekelijkse faillissementen

Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van de faillissementen van de Rechtbank Overijssel stuur ons dan een email op info@weersinkincasso.nl o.v.v. aanmelding wekelijkse faillissementen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *