Bevrijdingsdag is een explootvrije dag

Artikel 64 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt dat een gerechtsdeurwaarder geen exploot mag uitbrengen tussen acht uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends. Ook mag geen exploot worden uitgebracht op een zondag of op een algemeen erkende feestdag. In de Algemene termijnenwet is opgenomen dat de volgende dagen worden aangemerkt als algemeen erkende feestdag: nieuwjaarsdag, tweede paasdag en tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag.

Ons kantoor is vandaag gesloten. Per e-mail kunt u ons uiteraard bereiken. Woensdag 6 mei staan wij u graag weer te woord.

Bron: https://www.kbvg.nl/4442/