Retentierecht, hoe zit het ook alweer?

Mag ik die auto, shovel, mobiel, stofzuiger, bus, boormachine, onder mij houden totdat er is betaald?

Het retentierecht is volgens de wet de bevoegdheid die aan een schuldeiser toekomt, om de nakoming van een verplichting tot afgifte van een zaak aan zijn schuldenaar op te schorten totdat de vordering wordt voldaan.

Het is vooral een heel praktisch middel: als jij niet betaalt, dan geef ik je goederen niet af. Is er betaald dan geef je hetgeen je onder je hebt gehouden terug. Dus ja, dat mag. Door betaling eindigt het retentierecht, ook als onder protest wordt betaald.

Het retentierecht bestaat ook in de bouwsector en dan gaat het vaak om hoge bedragen. In de praktijk plaatsen aannemers die het retentierecht uitoefenen een hek om een gebouw of voor de toegang van een gebouw. Meestal wordt dan een bord geplaatst met de mededeling dat het retentierecht wordt uitgeoefend door de aannemer, die met naam en toenaam wordt genoemd. Het voordeel voor de aannemer is dat hij verder geen kosten hoeft te maken, hij kan gewoon afwachten of het drukmiddel helpt. Let op, zonder hek of afgesloten ruimte bestaat er geen retentierecht.

Dit recht kan ook in een faillissement toegepast worden om tegen de curator uit te oefenen. De Faillissementswet geeft de curator hiervoor twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat de curator de openstaande factuur “gewoon” betaalt. Na betaling dien je de goederen of zaken aan de curator af te geven. De curator heeft echter ook de mogelijkheid het retentierecht te doorbreken en kan de goederen opeisen en verkopen. Wel betekent dit dat de curator van de verkoopopbrengst in principe jouw openstaande vordering eerst moet betalen. De rang in het faillissement wordt dan hoger dan de andere concurrente schuldeisers.

Twijfel jij of jij een goed onder je mag houden of wil je meer informatie over retentierecht? Neem dan contact met ons op. Klik hier voor de contactgegevens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *