Administratiekosten berekenen in een aanmaning, mag dat?

U kent het vast wel, u vergeet een factuur te betalen en ontvangt een herinnering met daarbij een verhoging aan administratiekosten, gebruikelijk is vaak € 15,00. Mag dit zomaar? 

Op 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. Met de invoering van de WIK moet een aanmaning aan verschillende eisen voldoen.  Van belang is daarbij dat de consument nog minimaal 14 dagen de tijd dient te krijgen om het openstaande bedrag, zonder incassokosten, te voldoen. Tevens dient de consument op de hoogte te worden gebracht inzake de exacte hoogte van de incassokosten indien niet tijdig wordt betaald. De bepalingen van de WIK zijn van dwingend recht voor de consument.  

Mag de factuur alvorens of als de 14 dagen brief wordt verzonden worden verhoogd met administratiekosten? 

Het antwoord hierop is kort: NEE. Administratiekosten zijn een onderdeel van de incassokosten en zoals eerder vermeld mogen de incassokosten pas in rekening worden gebracht nadat de consument de 14 dagen brief heeft ontvangen en niet binnen deze termijn heeft betaald.  

Mocht in de algemene voorwaarden een bepaling zijn opgenomen waarin staat dat er wel administratiekosten in rekening gebracht mogen worden, is dit beding onredelijk bezwarend omdat de bepaling in strijd is met het dwingend recht van de WIK. 

Ontvangt u dus een aanmaning met een verhoging aan administratiekosten, dan hoeft u deze administratiekosten niet te voldoen en het kan u ook niet worden verplicht om deze (alsnog) te voldoen.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *